]]>
DIVENDRES, 18 DE MAR?, 2016 fins DIVENDRES, 18 DE MAR?, 2016
imprimir
Ple corporatiu municipal
El proper divendres 18 de març a les 19 hores, se celebrarà a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls el ple corporatiu municipal, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 29 DE GENER DE 2016 I 25 DE FEBRER DE 2016.

2.- DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:

3.6.-PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA D’UNA AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ.

3.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA:

4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 25/2016 SOBRE L’APROVACIÓ

DEL PLA PRESSUPOSTARI 2017-2019.

5.-PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2014.

6.- PROPOSTA D’ACORD PER AL CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’ADREÇA URL DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP D’ERC PER REBUTJAR LA LEGITIMITAT DE LA MONARQUIA ESPANYOLA.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP D’ERC DE SUPORT AL SR. MARCEL SURIÀ, EXALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL RECONEIXEMENT I PAGAMENT DEL DEUTE AMB L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS.

10.-PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 18/03/2016 19:22