]]>
DIJOUS, 17 DE DESEMBRE, 2015 fins DIJOUS, 17 DE DESEMBRE, 2015
imprimir
Ple extraordinari municipal
Aquest dijous 17 de desembre, a les 19 hores, es celebració una sessió extraordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls a la seu de la casa de la vila, amb el següent ordre del dia:


ORDRE DEL DIA: 
1.- DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA Nº 134/2014, DE MODIFICACIO DEL DECRET 106/2015, DE 23.09.15, D’ INCORPORACIÓ DE ROMANENTS. 

2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 6/2015. 

3.- INFORMACIÓ AL PLE DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN MOTIU DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2015. 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2015. 5.- ACORD DE SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS D’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI PREVISTOS EN L’ARTICLE 114 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010.
Darrera actualització: 17/12/2015 08:58