]]>
DIUMENGE, 23 DE MAR?, 2014
imprimir
Aquest dijous ple municipal de març 
El proper dijous 27 de març a les 18:00 hores, el Saló de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls acollirà la sessió ordinària corresponent al mes de març. Aquest és l'ordre del dia del ple: 

1.-Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple extraordinari de data 11 de novembre de 2013.
 
2.- Donar compte acords de la Junta de Govern.
 
2.1.- Junta de Govern de data  21 de gener de 2014.
 
4.6.- Proposta d’acceptació subvenció dins la campanya “ Coneguem els nostres parcs 2014”.
 
4.9.- Acceptació ajut “ Programa complementari de suport a l’economia productiva local- Finançament dels Plans d’Ocupació “ ( Fase 1 ). Diputació de Barcelona.
 
4.10.- Proposta d’acceptació ajut “ Equipament i mobiliari ampliació del Centre Cívic “ XBMQ 2013 Diputació de Barcelona.
 
2.2.- Junta de Govern de data  4 de febrer de 2014   
 
4.2.- Proposta d’acord d’acceptació ajut “ Obertura de franges perimetrals al voltant de les urbanitzacions de Ca n’Olivella i Pla del Pèlag “ XBMQ 2013. Diputació de Barcelona.
 
2.3.- Junta de Govern de data  18 de febrer de 2014
 
4.16.- Proposta d’aprovació Annex 2 al conveni de  col·laboració  entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i  l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per a l’actuació del Pla d’Autoprotecció( PAU) dels actes de la Festa Major.
 
3.-  Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 19/2014.
 
4.- Proposta d’acord per l’aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança Fiscal nº 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l’exercici 2014.

5.- Moció en relació al finançament de les escoles municipals i comarcals de música i dansa.
 
6.- Moció sobre el tancament al país valencià de les emissores de la corporació catalana de mitjans audiovisuals.
 
7.- Moció contra la reforma de la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
 
8.-Precs i Preguntes.
Darrera actualització: 23/03/2014 10:23