]]>
DIMARTS, 21 DE ABRIL, 2015
imprimir
Curs en prevenció d'incendis forestals


El Cos d’Agents Rurals en el marc del seu compromís de servei a la ciutadania i com a cos competent en la protecció, la vigilància, el control, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió, en matèria de medi ambient a Catalunya, i en l’exercici de les seves funcions de divulgació i educació ambiental, organitza un curs de formació sobre les activitats en la prevenció d’incendis forestals.

Aquests cursos estan adreçats a membres de les entitats locals i de les ADF’s. Prevenció dels incendis forestals. (curs bàsic de formació)

Aquest curs, teòric-pràctic, va dirigit a tots aquells membres de les ADF o de les entitats locals de la comarca de l’Alt Penedès, que no tinguin els coneixements bàsics sobre la prevenció i extinció d’incendis forestals.

Durada del curs: 8 hores (2 matins) Impartiran el curs: membres del Cos d’Agents Rurals. Complementació: Audiovisual, dossier i exercicis pràctics. Temari: problemàtica dels incendis forestals, la prevenció, coneixement bàsic del foc, la vigilància, la intervenció immediata, l’extinció, mesures de seguretat i evitar atrapaments, la coordinació, els plans d’emergències, legislació, cartografia, transmissions, ..

Dates: Dissabte 25 d’abril de 2015 (1ª part), Dissabte 9 de maig de 2015 (2ª part)
Lloc: Local Social Polivalent, El Maset dels Cosins, Castellví de la Marca Horari: de 9:00 h. a 13:30 h.

Per tal de saber els assistents de cada curs, ens cal que la inscripció, amb el nom, NIF, telèfon i correu electrònic de l’interessat (sense aquestes dades no es cursarà la inscripció), aquesta s’ha de fer 2 dies abans de la data del curs, en l’adreça electrònica: caraltpenedes.dmah@gencat.cat.

El dissabte dia 9 de maig de 2015 es faran exercicis pràctics. Els assistents haurien de portar roba i equipament de treball. Als participants que hagin realitzat el curs, se’ls farà arribar, via correu electrònic, un document d’acreditació d’assistència i aprofitament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Darrera actualització: 21/04/2015 12:48