]]>
DISSABTE, 24 DE GENER, 2015
imprimir
Dimecres 28 de gener es celebrarà el primer ple municipal del 2015


El proper dimecres 28 de gener, a les 18 hores, la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls acollirà el primer ple corporatiu del 2015, amb el següent ordre del dia:

 
ORDRE DEL DIA:
 
1.-Proposta d’aprovació de l’acta  anterior següent: extraordinària i urgent de data 17 de novembre de 2014.
 
2.- Donar compte acords de la Junta de Govern:
 
 2.1.- Junta de Govern da data 18 de novembre de 2014.
 
4.2.- Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per a regular l’ús del servei de transport escolar no obligatori de la ruta 36 durant el curs 2014/2015.
 
4.3.- Proposta d’acceptació ajut tècnic- Activitats de suport a la fubnció educativa de les famílies a través de la información i la participación en l’estímul per la lectura- xerrades Taller. Diputació de Barcelona.
 
4.6.- Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre municipis per a la promoció de les entitats. Activitats i prèstec mutu de material divers.
 
4.11.- Proposta d’aprovació redactat conveni entre l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i la Mancomunitat Penedès Garraf, per a la gestió de colònies de gats al carrer.
 
4.12.- Renovació de la contractació subaltern Centre Cívic Sr. Lluís Blanco Sorrosal.
 
2.2.- Junta de Govern da data 16 de desembre de 2014.
 
4.5.- Proposta d’acceptació ajut tècnic – Redacció de la memòria ambiental del POUM del municipi d’Olesa de Bonesvalls. DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
4.8.- Acord sobre la declaración d’un lloc de treball destinat a un servei públic esencial i sobre contractació d’ocupació no permanent.
 
3.- Donar compte Decrets d’Alcaldia:
-  Decret 80/2014.- Nomenament Sr. Josep Mª Tillo Bagès, Regidor d’Ensenyament, com a membre del Consell Escolar del Ceip Pont de l’Arcada.
-Decret 81/2014.- Nomenament Sr. Josep Mª Tillo Bagès, Regidor d’Ensenyament, i Sra. Maite Samsó, Administrativa, com a membres del Consell Escolar de l’Escola Bressol Marrec.
-     Decret 82/2014.- Aprovació abonament 50% ajuts transport escolar( TENO ).Novembre.
-    Decret 83/2014.- Delegació funcions de l’Alcaldia període 3/12/2014 a 06/12/2014 al 1è Tinent d’Alcalde Sr. Josep Mª Tillo Bagès, i del 06/12/2014 a 09/12/2014 al 2n Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Ramos Tardà.
-        Decret 84/2014.- Convocatoria Ple extraordinari i  urgent de data 12 de desembre de 2014.
-          Decret 85/2014.- Aprovació abonament 50% ajuts transport escolar(TENO). Desembre.
-          Decret 86/2014.- Baixa d’ofici del padró d’habitants, per no residir la major part de l’any.
-          Decret 87/2014.- Aprovació relació hores extres Fira de Nadal.
-          Decret 88/2014.- Aprovació relació hores extres Festa solidària.
-          Decret 89/2014.- Convocatoria Ple extraordinari i  urgent de data 30 de desembre de 2014.
-          Decret 1/2015.- Aprovació relació hores extres Caga Tió  i Reis
-          Decret 2/2015.- Aprovació relació hores extres Sant Sebastià.
 
4.- Aprovació Pla Econòmic Financer 2014-2015.
5.- Informe de morositat 4t Trimestre 2014.
6.- Proposició de Moció del Grup Municipal del Partit Dels Socialistes de Catalunya al Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per a reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les Escoles Bressol Municipals
7.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 24/01/2015 15:52