]]>
DIUMENGE, 23 DE NOVEMBRE, 2014
imprimir
Dimecres es celebrarà el ple ordinari de novembre


El proper dimecres 26 de novembre de 2014 a les 18:00 hores, la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls acollirà la sessió ordinària del mes de novembre, amb el següent ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA:
1.-Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple ordinari de data 29 de maig de 2014 i Ple ordinari de data 25 de setembre de 2014.
2.- Donar compte acords de la Junta de Govern:
2.1.- Junta de Govern de data 26 d’agost de 2014.
4.6.- Proposta d’acceptació ajut per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la llei 5/2003, de 22 d’abril, per al 2014-2015.
4.7.- Acceptació ajuts programa complementari suport a l’economia productiva local ( fase 2). Diputació de Barcelona.
2.2.- Junta de Govern de data 9 de setembre de 2014.
3.1.-Acceptació subvenció Joventut de la Generalitat de Catalunya, 2014.
3.2.- Proposta d’aprovació conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per a la prestació dels serveis socials bàsics i altres.
2.3.- Junta de Govern de data 7 d’octubre de 2014.
4.8.-Acceptació ajut tècnic “ Redacció del Pla Director de l’Hospital de Cervelló. Diputació de Barcelona.
2.4.- Junta de Govern de data 21 d’octubre de 2014.
4.3.- Recepció treball “ Consultoria Tecnològica “ Diputació de Barcelona.
4.6.- Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i l’Ampa del Ceip Pont de l’Arcada, per a dur a terme el servei d’acollida matinal dels alumnes d’aquest centre curs 2014/2015.
4.7.- Proposta d’aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici 2015.
2.5.- Junta de Govern de data 4 de novembre de 2014.
4.4.- Proposta d’aprovació conveni Programa Nits a la Fresca al Penedès 2014.
4.7.- Proposta d’acceptació ajut tècnic “ Aixecament topogràfic del conjunt monumental i de plànols façanes i teulades de l’antic Hospital dins del recurs de Redacció del Pla Director de l’Hospital de Cervelló. Diputació de Barcelona.
4.9.- Acord sobre la Declaració de dos llocs de treball destinats a un servei públic essencial i sobre contractació per ocupació no permanent.
4.10.- Proposta d’aprovació conveni Joventut 2015-2016.
4.11.- Acord d’ampliació de la contractació del Pla Local d’Ocupació.
3.- Proposta d’acord per a l’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi d’Olesa de Bonesvalls.
4.- Proposta d’acord de delegació de crèdits incobrables a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
5.- Proposta d’aprovació del “ Projecte bàsic i executiu per l’estabilització dels talussos i la construcció d’una nova vorera en el camí d’Olesa de Bonesvalls a Vallirana”.
6.- Declaració de caducitat de l’expedient de revisió d’ofici de llicència municipal per a la construcció d’un centre de reproducció de cavalls.
7.- Adhesió al manifest institucional del 25 de novembre del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
8.- Moció contra la incineració de fangs de depuradora a l’empresa Cales de Pachs i la incineració de residus al Penedès.
9.- Adhesió a la iniciativa de declarar el 30 de novembre Jornada ciutadana ““Ciutats per la Vida/Ciutats contra la Pena de Mort”, donat que en molts estats encara es manté la pràctica inhumana de la pena capital i cal accelerar la seva definitiva desaparició.
10.-Precs i preguntes.
Darrera actualització: 23/11/2014 19:04