]]>
DIJOUS, 08 DE NOVEMBRE, 2018
imprimir
L’ajuntament d’Olesa manté la congelació de l’IBI un any més.


Tal i com es va prometre al començament del mandat, l’equip de govern ha mantingut congelat l’IBI. En el ple extraordinari celebrat el 30 d’octubre es van aprovar les taxes fiscals de l’any 2019. Aquestes taxes han estat caracteritzades per la congelació. Només hi ha hagut correccions de caràcter tècnic.

En relació al cobrament de  l’ICIO s’ha decidit delegar a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària per facilitar el pagament als ciutadans.

Cal destacar que s’ha canviat la descripció dels vehicles que tenen dret a bonificació en l’impost de circulació (IVTM), considerant que els vehicles  amb dret a un 75% de bonificació han de ser els  elèctrics o híbrids, així com els que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural, gas liquat del petroli, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals.

En relació a les instal·lacions esportives s’ha creat una taxa d’enllumenat de la pista de frontó, d’aquesta manera, tothom que vulgui utilitzar el llum d’aquesta instal·lació podrà demanar-ho al Centre Cívic. El cost de la llum és el mateix que el de la pista de pàdel, 2.5 euros la hora.

La resta de bonificacions es mantenen igual que fins ara.

 

Calendari fiscal 2019

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA ............ de l'1/3 al 2/5

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS ........................... del 2/5 al 2/7

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES ESPECIALS ....................... del 2/5 al 2/7

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS .......................... del 5/9 al 5/11

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES ........................ del 19/9 al 19/11

ALTRES TRIBUTS ....................................................................... del 2/5 al 2/7

Darrera actualització: 08/11/2018 14:43
IMATGES
AMPLIAR IMATGE