]]>
DILLUNS, 19 DE MAR?, 2018
imprimir
Portal de transparència

L’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls està treballant intensament per aplicar allò que disposa la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.Des de la contractació el passat mes de novembre d’un treballador en pràctiques en el marc del Programa d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu s’ha estat treballant intensament en la implementació de la llei de transparència en el nostre Ajuntament. Una de les principals tasques portades a terme ha sigut aplicar el deure de publicitat activa que aquesta mateixa llei estableix. Es pot definir aquest deure com la obligació de fer pública, d’ofici, un seguit d’informació que obra en poder de l’Ajuntament i que en general fa referència a com es gestionen els recursos públics i a dades institucionals bàsiques i estructurals.

Per al compliment del deure de publicitat activa s’està treballant d’acord amb les directrius que estableixen Infoparticipa (www.mapainfoparticipa.com) i Transparencia Internacional España (www.transparencia.org.es). Aquestes dues entitats es dediquen a avaluar el grau de transparència de les administracions locals i a publica els resultats les seves respectives webs.

Us convidem a que visiteu el Portal de Transparència de l’Ajuntament per a que sigueu partícips de la seva millora progressiva i que feu els comentaris i suggeriments que creieu oportuns.

http://olesadebonesvalls.eadministracio.cat/transparency/

Darrera actualització: 19/03/2018 11:27
IMATGES
AMPLIAR IMATGE