]]>
DIMARTS, 26 DE MAIG, 2015
imprimir
Servei d'assessorament i suport per poder fer front al pagament de la hipoteca


El Servei Comarcal d'Habitatge ofereix un servei d'assessorament, orientació i suport personal i a les famílies amb dificultat per fer front als pagaments d'hipoteques i lloguer i/o amb risc més o menys imminent de pèrdua de l'habitatge. Des d'aquest servei treballem coordinadament amb el serveis socials comarcals.

Els objectius són informar a les persones sobre la seva hipoteca o contracte de lloguer facilitant la millora de les condicons o la negociació amb les seves entitats bancàries per fer viables els pagaments mensuals. Cal destacar però que en molts casos es pot aplicar la llei RDL 6/2012, L 1/2013 i RDL 1/2015 conegut com el Còdig de Bones pràctiques bancàries, que obliga als bancs a aplicar reestructuracions dels prèstecs hipotecàries si es compleixen derterminades condicions.

Per tenir una idea dels avantatges de l'aplicació d'aquesta llei, per cada 100.000 de capital es podria passar a pagar uns 60 euros mensuals durant cincs anys, cosa que ajuda a moltes famílies a superar situacions de pèrdua d'ingressos. Per a més informació podeu trucar al 93 890 00 00 i concertar visita.
Darrera actualització: 26/05/2015 11:23