]]>
DIJOUS, 01 DE GENER, 1970
imprimir
Consulta
Des d'aquí podeu adreçar-nos els vostres comentaris o consultes. Si us plau, especifiqueu el vostre nom i cognoms i adreça electrònica perquè puguem respondre-us.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals de l’ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.

L’ajuntament d'Olesa de Bonesvalls utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 04/03/2016 19:39